TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Prihlásiť
Rezervácia Diskusia Hlasovanie Trhovisko OZ Gaštanka


Pravidlá používania tejto webstránky


Skúsme to stručne, ľahšie sa to bude pamätať:

  1. Vystupujem pri písaní článkov a komentárov pod svojim menom a svojim účtom, neprebarám identitu iných užívateľov webstránky, alebo tretích osôb.
  2. V článkoch ktoré zverejním, ako aj v diskusných príspevkoch a komentároch, sa vyhýbam neslušnej, alebo inak neprípustnej komunikácii (neslušné slová, rasová, náboženská, sexuálna a iná diskriminácia). Výnimkou môže byť súkromná skupina, ktorej členovia berú na vedomie, že obsah príspevkov v súkromnej skupine nie je moderovaný a vstupujú do nej na vlastné riziko.
  3. Nezverejňujem žiadne reklamné informácie, propagáciu komerčných produktov a služieb a podobne, bez súhlasu administrátora stránky. V prípade, že mám záujem umiestniť na stránku svoju reklamu, použijem na to určené funkcie v rámci webstránky, alebo kontaktujem administrátora webstránky.

Opakované vedomé porušenie týchto pravidiel môže viesť k dočasnému, alebo trvalému zablokovaniu prístupu.

Ochrana osobných údajov

- Spracovanie Vašich osobných údajov vykonávame výlučne na vnútorné účely komunity registrovaných obyvateľov a riadi sa Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
- Spracovávateľom údajov je spoločnosť Astiret, s.r.o., Starorímska 4, 851 10 Bratislava, IČO: 44 789 700, DIČ: 2022841656.
- Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe, bez Vášho písomného súhlasu.
- Registráciou na webstránke www.gastanka.eu súhlasíte, že Vaše osobné (kontaktné) údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté správcovi, zástupcovi vlastníkov, alebo inému susedovi v odôvodnenom a naliehavom prípade.