TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Prihlásiť
Rezervácia Diskusia Hlasovanie Trhovisko OZ Gaštankaadmin (Administrátor)


Užívateľ neumožnuje zobrazenie jeho/jej profilu ostatným užívateľom.


Predajca na Trhovisku

Kompletná ponuka
Philips Avent - parný sterilizátor
V ponuke: 1 ks

Zoznam článkov

VoľnýZdielanýZabezpečenýAdministratívnyFórum

Názov článku
Kategória
stat hod. Publ. pridaný
Hlasovanie a prieskumy
47
0
N/A17-09-26
Zápisnica zo stretnutia vlastníkov - 6.11.2017 (BDA, BDB a BDC)
  Newsletter
7
0
17-11-1717-11-17
Oznam o písomnom hlasovaní
  Správa BDB a BDC
0
0
17-11-2917-11-29
Písomné hlasovanie pre BDB-BDC a stretnutie členov a podporovateľov o.z. Gaštanka
  Vnútroblok
4
0
17-12-0517-12-05
Inštalácia nového DEK systému
  Správa BDB a BDC
2
0
18-02-2118-02-21
Nové čipy pre nový bezpečnostný systém
  Správa BDB a BDC
8
0
18-02-2818-02-28
Ročné vyúčtovanie 2017
  Správa BDB a BDC
6
0
18-05-2318-05-23
Zmluva o zriadení vecného bremena - pouličné osvetlenie
  Newsletter
32
0
18-11-1218-11-12
Riešenie retardéra na začiatku Starorímskej ulice (pred barom Heaven)
  Správa BDB a BDC
5
0
19-10-0719-10-07
Článkov celkom: 9